Tervenduskool

Kuula ja saa terveks!

* Kuula ja saa terveks 1.  – pastor Jaanus Ringmäe  MP3  video
* Kuula ja saa terveks 2.  – pastor Jaanus Ringmäe  MP3  video
* Kuula ja saa terveks 3.  – pastor Jaanus Ringmäe  MP3  video 
* Kuula ja saa terveks 4.  - Pastor Jaanus Ringmäe MP3  video
* Kuula ja saa terveks 5. - Pastor Jaanus Ringmäe MP3  video 

Jumala sõna järjepidev ja tähelepanelik kuulamine toob tervenemise. Kuula Jumala sõna ja saa terveks.