Tervenduskool

Valesti tõlgitsetud kirjakohad

* Iiobi raamat- pastor Jaanus Ringmäe  video
* Pauluse vai – pastor Jaanus Ringmäe  video
* Jumala karistus – pastor Jaanus Ringmäe video
* Miks head kristlased on haiged? – pastor Jaanus Ringmäe video

Kristlased on mitmeid kirjakohti piiblis mõistnud valesti ja see on takistuseks nende tervenemisel. Selles seerias vaatame mõningaid neist.