Tervenduskool

Andestus

* Andestus 1.osa TK -Pastor Jaanus Ringmäe MP3  video
* Andestus 2.osa TK -Pastor Jaanus Ringmäe MP3  video 
* Andestus 3.osa TK -Pastor Jaanus Ringmäe MP3  video
 

Andestamatus võib olla suureks takistuseks terveks saamisel. Anna andeks inimestele, kes on sulle halba teinud ja saa terveks.