Tervenduskool

Vaimuannid.

1. ​Vaimuandide järgi igatsemine. - Pastor Jaanus Ringmäe MP3  video 
2. ​Prohvetlik kõne. - Pastor Jaanus Ringmäe MP3  video 
3. ​Mõnesuguste keelte kõnelemise and. - Pastor Jaanus Ringmäe MP3  video 
4. ​Tunnetuse sõna and. - Pastor Jaanus Ringmäe MP3  video 
5. ​Tarkuse sõna and. - Pastor Jaanus Ringmäe MP3  video 
6. ​Usu and. - Pastor Jaanus Ringmäe MP3  video 
7. ​Imetegude and. - Pastor Jaanus Ringmäe MP3  video 
8. ​Tervendamiste annid. - Pastor Jaanus Ringmäe  MP3 video
9. ​Kuidas läbi katsuda prohveteeringuid? - Pastor Jaanus Ringmäe MP3  video

Mis on vaimuannid ja kuidas nendes liikuda?