Tervenduskool

Jumala tahe

* Jumala tahe. TK – pastor Jaanus Ringmäe MP3  video
* Hoia oma südant. TK – pastor Jaanus Ringmäe MP3  video
* Jumala algne looming oli hea. TK – pastor Jaanus Ringmäe MP3  video
* Tervenemise leping. TK – pastor Jaanus Ringmäe MP3  video
* Kristus on meid lahti ostnud käsu needusest. TK – pastor Jaanus Ringmäe MP3  video
* Lunastus Vanas Testamendis 1. TK – pastor Jaanus Ringmäe MP3  video
* Lunastus Vanas Testamendis 2. TK – pastor Jaanus Ringmäe MP3  video
* Lunastus Vanas Testamendis 3. TK – pastor Jaanus Ringmäe MP3  video
* Tervenemine ja pattude andestus. TK – pastor Jaanus Ringmäe MP3  video
* Jumal Isa, sinu tervendaja. TK – pastor Jaanus Ringmäe MP3  video
* Jumala halastus ja kaastunne. TK – pastor Jaanus Ringmäe MP3  video
* Meelevald haiguste üle 1.osa: kurjad vaimud. TK – pastor Jaanus Ringmäe MP3  video 
* Meelevald haiguste üle 2.osa: haigused. TK – pastor Jaanus Ringmäe MP3  video
* Meelevald haiguste üle 3.osa: meelevalla sfäär 1.osa. TK – pastor Jaanus Ringmäe MP3 video
* Meelevald haiguste üle 4.osa: meelevalla sfäär 2.osa. TK – pastor Jaanus Ringmäe MP3 video
* Tervenemine Jeesuse teenistuses. TK – pastor Jaanus Ringmäe MP3 video
* Mida Jeesus õpetas tervenemisest? – pastor Jaanus Ringmäe  MP3 video
* Tervenduskoosolek: käte pealepanemine – pastor Jaanus Ringmäe  MP3 video
* Käte pealepanemine 1.osa. TK – pastor Jaanus Ringmäe  MP3 video
* Käte pealepanemine 2.osa. TK – pastor Jaanus Ringmäe  MP3 video
* Hea karjane. TK – pastor Jaanus Ringmäe  MP3 video
* Tervenemine Apostlite Tegudes. TK – pastor Jaanus Ringmäe  MP3 video
* Jumala tõotused. TK – pastor Jaanus Ringmäe  MP3 video
* Tervenemise palved. TK – pastor Jaanus Ringmäe  MP3 video
* Pikaealisus. TK – pastor Jaanus Ringmäe  MP3 video
* Jumalas ei ole haigusi. TK – pastor Jaanus Ringmäe  MP3 video
* Imed ja tunnustähed – pastor Jaanus Ringmäe  MP3 video
* Jumala vägi oli kohal – pastor Jaanus Ringmäe  MP3 video

Kas Jumal tahab kõiki haigeid terveks teha? See küsimus on paljudel inimestel. Vaatame läbi piibli ja leiame sellele vastuse.